پروانه فعالیت

سازمان اندیشوران جوان به عنوان یک موسسه مردم نهاد باشماره ثبت 61 در اداره ثبت شرکت ها وموسسات استان فارس در سال 1384 ثبت گردیده است.قانون صفرم و پروژه سرزمین آرامش در موسسه کانون اندیشوران جوان شهرستان اقلید فعال می باشد و کلیه مسولیت های حقوقی فعالیت های این مرکز بر عهده این سازمان می […]

خواندن بیشتر 0