پروانه فعالیت

سازمان اندیشوران جوان به عنوان یک موسسه مردم نهاد باشماره ثبت 61 در اداره ثبت شرکت ها وموسسات استان فارس در سال 1384 ثبت گردیده است.قانون صفرم و پروژه سرزمین آرامش در موسسه کانون اندیشوران جوان شهرستان اقلید فعال می باشد و کلیه مسولیت های حقوقی فعالیت های این مرکز بر عهده این سازمان می […]

خواندن بیشتر 0

قانون صفرم

اون کسی که قانون جذب را معرفی کرد و به ما گفت که حالتان را خوب کنید و آنچه را می خواهید به سمت خود جذب کنید، هیچ وقت نگفت که چگونه حالت را خوب کن…  قانون صفرم صفر ترین نقطه زندگی شما را پیدا می کند و راه آرامش را به ما نشان می […]

خواندن بیشتر 0